Розділ XІ. Надзвичайна ситуація. ЗІЗ для захисту населення в умовах воєнних (бойових) дій

Відповідно до Кодексу цивільного захисту України (далі — КЦЗ), надзвичайна ситуація — обстановка на окремій території… яка характеризується порушенням нормальних умов життєдіяльності населення, спричинена катастрофою, аварією, пожежею, стихійним лихом… застосуванням засобів ураження або іншою небезпечною подією, що призвела (може призвести) до виникнення загрози життю або здо-ров’ю населення, великої кількості загиблих і постраждалих, завдання значних матеріальних збитків, а також до неможливості проживання населення на такій території чи об’єкті, провадження на ній господарської діяльності.

Стаття відкрита для передплатників