Розділ ХІ. Частина 3. Подання декларації та експертна оцінка протипожежного стану. Найчастіші порушення

Декларація — це звіт відповідності матеріально-технічної бази суб’єкта господарювання вимогам законодавства з питань пожежної безпеки.

Стаття відкрита для передплатників